บริการเสริม

ดูหน้า

บริการเสริม

 

ประกันการเดินทาง แผนชับบ์

ประกันภัยคุ้มครองการเดินทางไปต่างประเทศ

Chubb Travel Insurance International

 

 ท่านสามารถเลือกซื้อประกันการเดินทางแบบรายบุคคลเพิ่มเติม

นอกเหนือจากประกันอุบัติเหตุแบบกลุ่มที่รวมอยู่ในทัวร์ ในราคา เริ่มต้น 627 บาท

images
images
 

บริการเช่า POCKET WIFI

สำหรับเดินทางไปต่างประเทศ

บจก สยามทราเวลมาร์ท เป็นตัวแทน ในการเช่า Pocket Wifi ให้กับท่าน เพื่อให้ท่านมี อินเตอร์เน็ต ใช้ในการเดินทางไปท่องเที่ยว หรือ ไปทำงานที่ต่างประเทศ โดยจะคิดค่าบริการเป็นรายเครื่องต่อวัน ตามตารางที่ระบุด้านล่างนี้

1. กรุณาสั่งจอง เครื่อง Pocket Wifi กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย ก่อนการเดินทาง 3-5 วัน
2. ชำระค่าบริการตามแพคเกจที่ท่านเลือก เข้าบัญชี บจก สยามทราเวลมาร์ท เท่านั้น
3. เมื่อถึงวันเดินทาง ท่านสามารถไปรับเครื่อง Pocket Wifi ที่สนามบิน พร้อมทั้งแจ้งชื่อของผู้ที่ทำการจอง โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายจะแจ้งเคานเตอร์ นัดรับ ให้กับท่านภายหลัง
4. เมื่อท่านเดินทางกลับมาถึงกรุงเทพฯ ท่านสามารถ นำเครื่อง Pocket Wifi ไปคืนเคาน์เตอร์เดิมที่ท่านรับเครื่อง

ในกรณีหาประเทศที่ต้องการใช้งานไม่เจอ สามารถสอบถามกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายได้เลยค่ะ
ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน เมื่อเดินทางไปแล้ว เครื่อง Pocket Wifi ไม่สามารถใช้งานได้ กรุณาติดต่อ Samurai Wifi ผู้ให้บริการเช่า Pocket Wifi โดยตรง ซึ่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายจะแจ้ง รายละเอียดของบริษัท ผู้ให้บริการ Pocket Wifi ให้ท่านภายหลัง

 

รับลงทะเบียน K-ETA เข้าเกาหลี
ราคาท่านละ 890.-

รับลงทะเบียน K-ETA เข้าเกาหลี โดยผู้ชำนาญ

เนื่องจากเข้าหน้าที่ของเราได้มีการลงทะเบียน K-ETA อยู่เป็นประจำทุกวัน ทำให้สามารถลงทะเบียนได้อย่างถูกต้องที่สุด เพื่อให้ท่านได้รับผลการพิจารณาเข้าประเทศเกาหลี อย่างรวดเร็ว และไม่เกิดปัดปัญหาการลงทะเบียนผิด ซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักที่ทำให้ท่านไม่สามารถเดินทางเข้าประเทศเกาหลีได้

images


24 พฤษภาคม 2567

ผู้ชม 181 ครั้ง