ร่วมงานกับเรา

ดูหน้า

ร่วมงานกับเรา

          บริษัท สยามทราเวลมาร์ท จำกัด เปิดกิจการตั้งแต่ 9 มกราคม 2549 โดยบริษัทฯ เปรียบเสมือน Travel Agency คอยให้บริการลูกค้า ให้ข้อมูลลูกค้า จัดหาโปรแกรมต่าง ๆ ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า มากที่สุด ปัจจุบัน บริษัทต้องการขยายกิจการเพิ่มเติม จึงต้องการที่จะรับ พนักงาน ในตำแหน่ง ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

1.พนักงานขายทัวร์หน้าร้าน
ลักษณะงาน
จัดหาลูกค้ากลุ่มย่อย ให้ข้อมูลลูกค้าเกี่ยวกับทัวร์ต่างประเทศ ดูแลลูกค้ากลุ่มย่อย ๆ ประสานงาน ปิดการขาย กับลูกค้านั้น ๆ ตั้งแต่ต้นจนจบ
คุณสมบัติ
-เพศชาย หรือ หญิง อายุ 20-30 ปี
-จบการศึกษา ระดับ ปวส ขึ้นไป
-มีความสามารถในการใช้ Microsoft Office เบื้องต้น เช่น Microsoft Word, Microsoft Excel หรือ Power Point เป็นต้น
-มีใจรักงานบริการ รักงานขาย ชอบพูดคุย
-มีความรับผิดชอบสูงต่อหน้าที่ของตนเอง
-สามารถทำงานภายใต้การกำหนดเป้าหมาย ภายใต้แรงกดดันได้
-สามารถร่วมงานกับ บริษัทฯ อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไปได้
-ยินดีรับบุคคลที่ไม่มีประสบการณ์
-ในกรณีที่ ที่พักอยู่ใกล้บริษัทฯ หรือ มีประสบการณ์งานขายทัวร์หน้าร้าน มาก่อนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

2.พนักงานจัดกรุ๊ปเหมา
ลักษณะงาน
จัดหาลูกค้าในลักษณะองค์กร และ ลูกค้ากรุ๊ปครอบครัวใหญ่  คุยโปรแกรมทัวร์ในประเทศ ทัวร์ต่างประเทศ ดูงาน สัมนา ประสานงาน ระหว่างลูกค้า กับฝ่ายงาน Operation เพื่อให้ได้โปรแกรมที่ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุด ดูแลลูกค้า ตั้งแต่เริ่มต้น  ปิดการขาย ลูกค้าเดินทาง จนกระทั่ง ลูกค้ากลับมา
คุณสมบัติ
-เพศชาย หรือ หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
-จบการศึกษา ระดับ ปริญญาตรี ขึ้นไป
-มีความสามารถในการใช้ Microsoft Office เบื้องต้น เช่น Microsoft Word, Microsoft Excel หรือ Power Point เป็นต้น
-มีใจรักงานบริการ รักงานขาย ชอบพูดคุย
-มีความรับผิดชอบสูงต่อหน้าที่ของตนเอง
-สามารถทำงานภายใต้การกำหนดเป้าหมาย ภายใต้แรงกดดันได้
-สามารถร่วมงานกับ บริษัทฯ อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไปได้
-ยินดีรับบุคคลที่ไม่มีประสบการณ์
-มีฐานลูกค้าเก่าจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
-ในกรณีที่ ที่พักอยู่ใกล้บริษัทฯ หรือ มีประสบการณ์งานขายทัวร์หน้าร้าน มาก่อนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

3.พนักงาน Operation ในประเทศ (OP ในประเทศ)
ลักษณะงาน
-จัดทำโปรแกรมทัวร์ในประเทศ ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุด
-จัดทำโปรแกรมทัวร์ในประเทศให้มีความน่าสนใจ ดึงดูด มีรายละเอียดข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวที่ถูกต้อง และมีลำดับการเดินทางที่เหมาะสมที่ควรจะเป็น
-ออกกรุ๊ป ควบคุมสต๊าฟออกทัวร์ จัดทำรายละเอียดของกรุ๊ปทัวร์ให้ได้แบบที่นำเสนอลูกค้าไป
คุณสมบัติ
-เพศชาย หรือ หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
-จบการศึกษา ระดับ ปวส ขึ้นไป
-มีความสามารถในการใช้ Microsoft Office ดีมาก เช่น Microsoft Word, Microsoft Excel หรือ Power Point เป็นต้น
-สามารถทำโปรแกรมให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าได้
-มีความรับผิดชอบสูงต่อหน้าที่ของตนเอง
-มีประสบการณ์ ในสายงาน OP ในประเทศ อย่างน้อย 2 ปี
-สามารถพรีเซนต์ได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
-มีฐานลูกค้าเก่าจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
-ในกรณีที่ ที่พักอยู่ใกล้บริษัทฯ หรือ มีประสบการณ์งานขายทัวร์หน้าร้าน มาก่อนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

4.พนักงาน Operation ต่างประเทศ (OP ต่างประเทศ)
ลักษณะงาน
-จัดทำโปรแกรมทัวร์ต่าง ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุด
-จัดทำโปรแกรมทัวร์ต่างประเทศให้มีความน่าสนใจ ดึงดูด มีรายละเอียดข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวที่ถูกต้อง และมีลำดับการเดินทางที่เหมาะสมที่ควรจะเป็น
-รู้จัก และ ติดต่อกับสายการบิน เพื่อทำการล็อคที่นั่งได้
-รู้จัก และ ติดต่อกับแลนด์ต่างประเทศ
-จัดทำเอกสารการออกกรุ๊ปทั้งหมด รวมถึงการไปส่งกรุ๊ปที่สนามบิน
คุณสมบัติ
-เพศชาย หรือ หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
-จบการศึกษา ระดับ ปวส ขึ้นไป
-มีความสามารถในการใช้ Microsoft Office ดีมาก เช่น Microsoft Word, Microsoft Excel หรือ Power Point เป็นต้น
-สามารถทำโปรแกรมให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าได้
-มีความรับผิดชอบสูงต่อหน้าที่ของตนเอง
-มีประสบการณ์ ในสายงาน OP ต่างประเทศ อย่างน้อย 2 ปี
-สามารถพรีเซนต์ได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
-มีฐานลูกค้าเก่าจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
-ในกรณีที่ ที่พักอยู่ใกล้บริษัทฯ หรือ มีประสบการณ์งานขายทัวร์หน้าร้าน มาก่อนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

5.หัวหน้าควบคุมทีมฝ่ายจัดกรุ๊ป
ลักษณะงาน
-ควบคุมพนักงานในทีมของตนเอง ให้มีระเบียบ มีคุณภาพ หาลูกค้า และทำยอดขายได้ตามเป้าหมายที่กำหนด
-ควบคุมพนักงานในทีมของตนเอง ให้ทำงานโดยไม่เกิดความผิดพลาด หรือ ผิดพลาดน้อยที่สุด
-แก้ไขปัญหาให้กับลูกทีมของตนเอง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ ทันท่วงที
คุณสมบัติ
-เพศชาย หรือ หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
-จบการศึกษา ระดับ ปริญญาตรี ขึ้นไป
-มีความสามารถในการใช้ Microsoft Office ได้ดี เช่น Microsoft Word, Microsoft Excel หรือ Power Point เป็นต้น
-มีความเป็นผู้นำ สามารถควบคุมพนักงานในทีม ให้บรรลุเป้าหมายที่บริษัทฯ ตั้งไว้ได้
-มีใจรักงานบริการ รักงานขาย ชอบพูดคุย
-มีความรับผิดชอบสูงต่อหน้าที่ของตนเอง และรับผิดชอบต่อพนักงานในทีมได้ดี
-สามารถทำงานภายใต้การกำหนดเป้าหมาย ภายใต้แรงกดดันได้
-สามารถพรีเซนต์โปรแกรมทัวร์ได้ดี
-สามารถร่วมงานกับ บริษัทฯ อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไปได้
-มีประสบการณ์ในสายงานทัวร์ อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
-มีฐานลูกค้าเก่าจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
-ในกรณีที่ ที่พักอยู่ใกล้บริษัทฯ หรือ มีประสบการณ์งานขายทัวร์หน้าร้าน มาก่อนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

6.พนักงานคีย์ข้อมูล ทำข้อมูล (Admin)
ลักษณะงาน
-Update ข้อมูลโปรแกรมทัวร์ในเวบไซต์ให้เป็นปัจจุบัน
-ทำรูปโดยใช้โปรแกรม Photoshop เพื่อประกอบกับการทำการตลาด
-บันทึกข้อมูลลูกค้าต่าง ๆ
-ดูแลความเรียบร้อยของอุปกรณ์ต่าง ๆ ใน ออฟฟิศ
-ทำงานตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน
คุณสมบัติ
-เพศชาย หรือ หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
-จบการศึกษา ระดับ ปวส ขึ้นไป
-มีความสามารถในการใช้ Microsoft Office ได้ดีมาก เช่น Microsoft Word, Microsoft Excel หรือ Power Point เป็นต้น
-มีความสามารถในการใช้โปรแกรมทำรูป ตกแต่งรูป ได้ดีมาก เช่น Photoshop เป็นต้น
-ทำงานคล่องแคล่ว รวดเร็ว และ รอบคอบ
-ในกรณีที่ ที่พักอยู่ใกล้บริษัทฯ หรือ มีประสบการณ์งานขายทัวร์หน้าร้าน มาก่อนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

7.พนักงานการเงิน
ลักษณะงาน
-ตรวจสอบใบเสนอราคา
-จัดทำใบสำคัญรับเงิน ใบเสร็จ
-ติดต่อกับคู่ค้าของบริษัทฯ ประสานงานในเรื่องของการออกเช็ค
-ติดต่อกับทางธนาคารในเรื่องของการเข้าเช็ค ปรับสมุด และ อื่น ๆ
-รวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับภาษีมูลค่าเพิ่ม เพื่อยื่นให้กับสำนักบัญชี
-ชำระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของบริษัทฯ พร้อมทำจัดทำใบหัก ณ ที่จ่าย
-จัดการเกี่ยวกับเอกสารรายรับของบริษัทฯ ทั้งหมด
คุณสมบัติ
-เพศชาย หรือ หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
-จบการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับบัญชี การเงิน ระดับ ปวส ขึ้นไป
-มีความสามารถในการใช้ Microsoft Office ดีมาก เช่น Microsoft Word, Microsoft Excel หรือ Power Point เป็นต้น
-มีความรอบคอบในงานตัวเลขสูง
-มีความละเอียด เรียบร้อย รับผิดชอบสูงต่อหน้าที่ของตนเอง
-ในกรณีที่ ที่พักอยู่ใกล้บริษัทฯ หรือ มีประสบการณ์งานขายทัวร์หน้าร้าน มาก่อนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

8.นักศึกษาฝึกงาน

-รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน ที่กำลังศึกษา อยู่ระหว่างชั้น ปี3 และ ปี4

คุณสมบัติ
-เพศชาย หรือ หญิง ที่กำลังศึกษา อยู่ระหว่างชั้น ปี3 และ ปี4
-มีความสามารถในการใช้ Microsoft Office ดีมาก เช่น Microsoft Word, Microsoft Excel หรือ Power Point เป็นต้น
-มีความละเอียด เรียบร้อย รับผิดชอบสูงต่อหน้าที่ของตนเอง

 

สถานที่ทำงาน บริษัท สยามทราเวลมาร์ท จำกัด 591/1 ซอยสวัสดี 4 ถนนสุขุมวิท 50 พระโขนง คลองเตย ก.ท.ม.10260
เวลาทำงาน จันทร์-ศุกร์ 09.00-18.00 น. และวันเสาร์ 09.30-16.30 น.
วันหยุดเพิ่มเติม วันหยุดประจำปี ขั้นต่ำ 13 วัน
สวัสดิการ
-เงินเดือน
-เบี้ยขยัน
-ลาพักร้อน (สำหรับผู้ทีมีอายุงาน 6 เดือนขึ้นไป)
-คอมมิชชั่น (ตามผลงาน สำหรับตำแหน่งงานที่เกี่ยวกับงานขาย)
-โบนัสประจำปี (ตามผลงาน)
-ประกันสุขภาพ และ ประกันอุบัติเหตุ แบบกลุ่ม (สำหรับผู้ทีมีอายุงาน 6 เดือนขึ้นไป)
-ประกันสังคม
-ค่าออกกรุ๊ป (สำหรับผู้ที่ไปออกกรุ๊ปเท่านั้น)
-กินเลี้ยงในประเทศประจำปี
-เที่ยวในประเทศประจำปี
-เที่ยวต่างประเทศ (ตามผลงาน)

วิธีการสมัคร
-กรุณาส่ง Resume พร้อมรูปถ่าย เข้ามาที่ stmads2006@gmail.com
-ส่งเอกสารการสมัครงานมาที่ที่อยู่ของบริษัทฯ
-เข้ามาสมัครได้ที่ออฟฟิศของบริษัทฯ ในวันจันทร-ศุกร์ 9.00-16.30 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ)

เอกสารที่จำเป็นสำหรับการสมัครงาน
-สำเนาบัตรประชาชน
-สำเนาทะเบียนบ้าน
-รูปถ่าย
-ใบจบการศึกษา พร้อม Transcript
-ใบรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)
-สำเนาใบเปลียนชื่อ (ถ้ามี)
-สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์นัดสัมภาษณ์ เฉพาะบุคคลที่เอกสารการสมัครงานครบถ้วนเท่านั้น

 

 

 


24 เมษายน 2565

ผู้ชม 18662 ครั้ง