วิธีการชำระเงิน

ดูหน้า

วิธีการชำระเงิน

ท่านสามารถชำระเงินค่า ทัวร์ แพคเกจ ต่าง ๆ ได้ที่ช่องทางดังต่อไปนี้

1. เงินสด สามารถชำระได้ที่บริษัท สยาม ทราเวล มาร์ท จำกัด เท่านั้น

2. ชำระด้วย บัตรเครดิต Visa, Master card (โดยมีค่าธรรมเนียมอยู่ที่ 3 % ยกเว้นบัตรเครดิตที่มีโปรโมชั่นกับบริษัทฯ ในช่วงระยะเวลานั้น ๆ)

3. ชำระด้วยการโอนเงินเข้า บัญชี ของ "บริษัท สยามทราเวลมาร์ท จำกัด" เท่านั้น

    โดยพนักงานจะทำการแจ้งเลขที่บัญชีอยู่ในใบเสนอราคา

    จากนั้น แฟ๊กซ์ สลิปโอนเงินมาที่ 0-2138-5161

    บริษัทฯ ขอ สงวนสิทธิ์ ไม่รับผิดชอบในกรณีที่ท่านโอนเงินนอกเหนือชื่อบัญชีที่ ระบุในเวปไซต์ นี้


24 เมษายน 2565

ผู้ชม 10116 ครั้ง